Pored samostalne terapije, vakuum aplikacija omogućava i elektroterapiju pacijenta kroz vakuumelektrode.

Vakuum Terapija

Vakuum elektrode se lako fiksiraju (“lepe”) na kožu pacijenta pomoću prilagodljivog vakuuma.
Posebna prednost ove metode ogleda se u mogućnosti fiksiranja elektroda na anatomski nepristupačnim mestima,
čime se izbegava primena nekomfornih fiksatora i olakšava rad terapeuta.

2019 Centar Tens Plus © All rights reserved

  • Instagram Social Icon