Ultrazvučna terapija je visoko frekventna dubinska mikromasaža tkiva

Ultrazvučna Terapija

Pored elektroterapije, ultrazvučna terapija je takođe često korišćen oblik fizikalne terapije. Ultrazvučna terapija je visoko frekventna dubinska mikromasaža tkiva i kao takva ubraja se u mehanoterapiju. Terapeutski ultrazvuk koristi se na frekvencijama od 1 MHz ili 3MHz, u kontinuiranom ili impulsnom režimu u različitim ciklusima. Zavisno od parametara, može da se usredsredi na postizanje mehaničkog efekta (ultrazvučnim pulsacijama postiže se posebna mikro masaža ćelija), termičkog efekta (manifestuje se umerenim porastom lokalne temperatura tretiranog tkiva, u granicama prodornosti tih talasa) i hemijskog efekta (ispoljava se pojačanjem oksidacionih procesa u tkivima i ubrzanjem njihovog metabolizma), kao i neurorefleksnog efekta (smanjuje se povišen mišićni tonus). Terapija ultrazvukom ukratko može da se svede na:

  • Ubrzanje metaboličkih funkcija i mikro cirkulacije

  • Poboljšanje mehaničkih osobina vezivnog tkiva

(vlakna kolagena)

  • Ublažavanje bola I otoka

  • Miorelaksaciju (smanjenje mišićnog tonusa)

  • Poboljšanje elastičnosti ožiljnog tkiva

S obzirom na to da se ultrazvuk slabo provodi putem vazduha, potrebno je koristiti kontaktno sredstvo (gel za ultrazvuk, parafinsko ulje, medikamente u vidu gela) ili vodu (subakvalni ultrazvuk).

Kontraindikacije: krvarenje i sklonost ka krvarenju, akutne upale i infekcije, pacemaker, osteoporoza, malignitet, okluzivna arterijska oboljenja.