Ublažite sami bol u leđima

Stanje čovekovog zdravlja u velikoj meri zavisi i od stanja kičme. Bol u kičmenom stubu je ozbiljno upozorenje da se nešto važno dešava u našem organizmu.

 U kičmenom stubu je smeštena kičmena moždina, a iz kičme izlaze nervi koji su jako važni za pokrete ruku i nogu, ali i izuzetno važni za funkcionisanje svih organa u našem telu. Dakle, bol u kičmenom stubu je crvena lampica koja upozorava na poremećaj u organizmu. 

Malo ko od nas nije iskusio bolove u leđima, duž i oko kičmenog stuba - u vratnom, grudnom ili krsnom delu. Nekada ti bolovi nastaju naglo i nakon nekog 'pogrešnog' ili 'naglog' pokreta, nošenja terta ili nekog u prvi mah neprepoznatog povoda (npr. klima uređaja).