Sonoforeza je ultrazvučna terapija uz aplikaciju medikamenta (najčešće analgetskih).

Sonoforeza

Sonoforeza se uglavnom koristi kod bola u reumatski izmenjenim zglobovima, ali isto tako i kod hematoma i ožiljaka.
Jednako dobri rezultati postižu se i pri tretiranju miogeloza.

2019 Centar Tens Plus © All rights reserved

  • Instagram Social Icon