Terapeutska Masaža

Masažom delujemo preko kože na organizam kao celinu.

Prilikom masaže nadražuju se receptori u koži i potkožnom tkivu.

To je efekat direktnog delovanja, a isto tako se indirektnim delovanjem, odnosno refleksnim odgovorom, utiče na buđenje celog organizma.

Prema nameni, masaža se deli na terapijsko - medicinsku, sportsku i estetsku.

  • Medicinska masaža odličan je način opuštanja muskulature

  • Medicinska masaža je odličan način pripreme tkiva za mobilizaciju, manipulaciju i kineziterapiju

  • Medicinska masaža je deo rehabilitacijskog plana

  • Svaka masaža predstavlja jako dobru anti - stres terapiju, a time i dobru preventivu kod svih psihosomatskih oboljenja.