Limfna Drenaža

Dobar protok limfe doprinosi dobrom zdravlju.

Manuelnom limfnom drenažom delujemo na imuni sistem, postižemo detoksikaciju organizma (metaforički otpad, višak vode i proteina, toksini, bakterije, virusi i strane materije iz tkiva bivaju uništeni u limfnim čvorovima mehanizmom fagocitoze).

Primenjuje se nakon amputacije dojke zbog karcinoma, kod post-traumatskih otoka, Sudekove distrofije, nakon ortopedskih operacija, u esteskoj hirurgiji (post-hirurški otoci nakon face-liftinga, liposukcije, smanjenja ili povećanja grudi), u terapiji limfedema, za prevenciju i lečenje celulita, itd.

Ne koristi se kod malignih procesa, akutne upale, povišene temperature, kardijalnih edema, aktivne tuberkuloze, tromboze i mladeža nepoznate etiologije, bubrežne disfunkcije.

Osim na ekstremitetima, limfna drenaža može da se radi i na glavi, vratu, leđima, grudnom košu, kao i na stomaku.

Dužina tretmana zavisi od regije i površine koja se tretira.

Ovu tehniku sprovode terapeuti koji su završili dodatnu edukaciju iz ručne limfne drenaže.