CST gradi zdravlje u mozgu i nervnom sistemu.

Kraniosakralna Terapija

Kraniosakralni rad fokusira se na 22 kosti koje sačinjavaju ljudsku lobanju (cranium), kičmu i krsta (sacrum), kao i na mozak, centralni nervni sistem (CNS), cerebro-spinalnu tečnost (liquor cerebrospinalis), sistem membrana i kičmeni stub. 
Tretman traje od 40 do 60 minuta. Primenjuje se kod beba, dece i odraslih za harmonizaciju i održavanje kompletnog zdravlja. Svaki tretman zasnovan je na jedinstvenosti pokreta terapeuta i tela klijenta. Tretman se izvodi na terapeutskom stolu ili strunjači, direktno preko kože, bez upotrebe ulja, krema, balzama ili mehaničkih aparata.
Terapeut pažljivo osluškuje kretanje likvora u kranio sakralnom sistemu. Kretanje likvora stvara različite talase unutar sistema. Dok terapeut u miru osluškuje ove unutrašnje talase, sistem klijenta počinje da dolazi do sopstvenih unutrašnjih resursa, što je nešto kao da pronalazi ključeve ranije zaključanih vrata. Likvor, dok pliva i štiti mozak i kičmenu moždinu, nosi sa sobom inteligenciju i potentnost (snagu) koje se mešaju sa drugim telesnim tečnostima preko duralnih membrana. Terapeuti se, takođe, mogu fokusirati na vraćanje kraniosakralnog sistema u balans centralne linije tela koja se zove “središnja linija“ , fokusirajući se na postavljanje u optimalan položaj, tečnost pokreta (“talas“) i energiju (piezolektički efekat i či) ovih delova kraniosakralnog sistema.

CST gradi zdravlje u mozgu i nervnom sistemu i zato je efektna u prevenciji hroničnih stanja, uključujući probleme starenja, ukočenosti, suvoće, gubitka pamćenja, upala i imunološkog disbalansa. CST pronalazi čak i one povrede koje su se desile davno, a za koje ni ne znamo gde i kako još uvek utiču na nas. Traume pri rođenju prate nas čitavog života ukoliko ih ne otkrijemo.
Naša unutrašnja inteligencija, kada je vešto podržana, pokaže oštećenja, jedno po jedno, prema važnosti, ali tako da ne opterećuje sistem, nego da ga postepeno ojačava. Ne moramo da pamtimo i da se prisećamo trauma koje smo doživeli da bismo pomogli njihovom izlečenju.


CST može imati efekta kod:

 • Migrene i glavobolja

 • Hroničnog bola vrata i leđa

 • Stresa i tenzije

 • Problema sa koordinacijama pokreta

 • Povreda mozga i kičmene moždine

 • Hroničnih depresivnih stanja

 • Fibromialgije

 • TMJ

 • Skolioze

 • Problema centralnog nervnog sistema

 • Problema sa učenjem

 • ADD/ADHD (problem pažnje i koncentracije)

 • Autizma

 • Postraumatskih stanja

 • Astme

 • Spazma