Kineziterapija

​Najvažniji i neizostavni deo fizio-rehabilitacionog tretmana. Koristi pokret kao metodu lečenja i aktivno uključuje pacijenta. Koristi se u cilju prevencije oštećenja, lečenja i restauracije funkcije lokomotornog sistema.
Kineziterapijskim tretmanom se utiče na mišićni, koštano-zglobni, endokrini, respiratorni, kardiovaskularni i digestivni sistem.
Zadaci kinezi terapije su :

• očuvanje i vraćanje normalne pokretljivosti zglobova

• očuvanje i vraćanje normalne mišićne snage

• motorna edukacija – učenje pokreta

• motorna reedukacija- ponovno učenje pokreta

• očuvanje i vraćanje koordinacije

• delovanje na centralni i periferni nervni sistem, kardio-vaskularni, respiratorni i koštano-zglobni sistem u cilju postizanja maksimalne funkcionalnosti

• postizanje dobrog psihičkog stanja

 

POKRET MOŽE DA ZAMENI MNOGO LEKOVA I IZLEČI,

ALI NI JEDAN LEK NA MOZE DA ZAMENI POKRET NITI DA GA IZLEČI!