Kineziotejping

Kineziotejping je tehnika aplikacije elastičnih, lepljivih traka na kožu, u cilju poboljšanja funkcije povređenog mišića, olakšanog pokreta u zglobu, redukcije otoka i smanjenja bola.

Ako se koža prilikom aplikacije rastegne, prilikom povratka u prvobitno stanje, zajedno sa aplikovanom trakom, stvoriće se kožni nabori. Na taj način, pored kožne stimulacije receptora dolazi i do redukcije limfnog i krvnog zastoja, što sledstveno poboljšava mikro-cirkulaciju.

Traka za aplikaciju je vodootporna, a efekat aplikacije zavisi od različitog načina postavljanja kinezio-traka.

Za najbolji i potpun efekat potrebna je edukacija i dobro poznavanje funkcionalne anatomije.