Odrasli

Ni blagi bol nije "normalan", jer on ukazuje na znak upozorenja koji šalje telo. Dozvoliti bolu da se pojavi, bez obzira na njegovu lokaciju, otvorena su vrata da on postane hroničan. Što duže bol traje, duže će trajati tretman. Čak i blagi bol nije "normalan", on ukazuje na znak upozorenja koji šalje telo. Dozvoliti bolu da se pojavi, bez obzira na njegovu lokaciju, otvorena su vrata da on postane hroničan. Što duže bol traje, duže će trajati tretman.

Poremećaji mišićno-skeletnog sistema su glavni uzroci profesionalnih bolesti kod odraslih. Često su uzrokovani uslovima i prirodom posla koji se obavlja (držanje, intenzivan i stresan ili preterano sedeći tempo itd.).
Osteopata tada dolazi da obavi negu u cilju lečenja funkcionalnih poremećaja i raznih oboljenja. Pored toga, ublažava simptome povezane sa lezijama koje osteopatija ne može da reši (npr. osteoartritis).

Odrasli