Elektroterapija

Elektroterapija je primena pojedinih oblika električne energije u cilju lečenja.

Uopšteno govoreći, elektroterapija smanjuje bol, uklanja otoke i smiruje upalne procese.

Sa fiziološke strane gledano, ispod elektroda ili

u zoni prostrujavanja, događaju se sledeći fiziološki efekti:

  • vazodilatacija (širenje krvnih sudova)

  • hiperemija (crvenilo kože uz prisutnu toplinu)

  • poboljšava se razmena metaboličkih materija i normalizuje pH

  • smanjuje  se nadražljivost nocioceptora, tj senzitivnih receptora, dakle smanjuje bol)

  • ubrzava se zarastanje tkiva

  • pojačava se mišićna kontrakcija

Modernim, kompjuterizovanim aparatima za elektroterapiju omogućeno je precizno korišćenje terapijskog modaliteta (stabilna galvanizacija, elektroforeza lekova, dijadinamične struje, interferentne struje, TENS, elektrostimulacija) za sva oboljenja koja dobro reaguju na ovakav način lečenja.

Kod hroničnih oboljenja, postoperativnog oporavka ili kod tretmana akutnih stanja, elektroterapija se kombinuje sa celim nizom drugih fizioterapijskih procedura i tehnika, od masaže, lasera, ultrazvuka, manuelnih tretmana, pa sve do kineziterapije.