Bemer

Fizikalna Vaskularna Terapija

Može se primeniti i u kućnim uslovima. 

Dnevno se sprovode dva tretmana.

Kontraindikovano kod pacijenata sa transplantiranim organima.

Dokazano efikasan fizikalni agens, koji pomoću višedimenzionalnog signala vrlo delotvorno stimuliše ograničenu ili ometenu mikrocirkulaciju u telu.

Mikrocirkulacija je funkcionalno najvažniji deo krvotoka, koji se odigrava u posebno razgranatoj mreži najmanjih krvnih sudova. Tu izvršava egzistencijalne transportne zadatke: obavlja snabdevanje tkiva i organa hranjivim materijama i kiseonikom, uklanja štetne produkte metabolizma i aktivira imuni sistem.

Efekti Bemera:

 • Jačanje odbrambene sposobnosti organizma

 • Bolja ishrana organa i tkiva, efikasnije uklanjanje krajnjih produkata

 • Ublažavanje posledica stresa

 • Potpomaganje zarastanju rana i oporavka kod sportskih povreda

 • Povoljan uticaj na nivo holesterola

 • Povećanje stepena efikasnosti i tolerancije maksimalnog opterećenja

 • Kraće vreme regeneracije tkiva

 • Dostizanje višeg stepena fizičke kondicije i smanjenje rizika povrede

 • Bolja sposobnost koncentracije

 

Dobra mikrocirkulacija je neophodna za svaki uzrast.

Široki spektar dejstva, kao dopunske terapije kod mnogobrojnih indikacija, može značajno da pospeši uspeh tretmana. U praksi se pokazalo da je dobra kombinacija sa fizikalnom terapijom.

Indikacije:

 • Bolna stanja,

 • dijabetes,

 • grip,

 • reuma,

 • artritis,

 • migrena,

 • depresija,

 • osteoporoza,

 • rehabilitacija,

 • kožne bolesti

 • akne

 • neuropatija,

 • bolesti oka,

 • zarastanje rana,

 • relaksacija,

 • hipertenzija

 • nesanica…

 • kod dece: hiperaktivnost, anemija, prevencija alergije.