Akupunktura

​Akupunktura je vrsta tradicionalne kineske medicine  i spada u jednu od najstarijih metoda lečenja.

Tretman podrazumeva stimulaciju akupunkturnih tačaka ubadanjem specijalnih igala.

Prema kineskoj medicini, akupunkturne tačke su povezane sa meridijanima- energetskim kanalima kroz koje protiče vitalna energija Qi  i kombinacijom AP tacaka (tj. stimulacijom) dovodi se u ravnotežu vitalna energija, otklanjaju se energetske blokade i ubrzava prirodni proces samo-izlečenja.

U poslednjih 60 godina sprovedeno je izuzetno mnogo istraživanja o pozitivnom dejstvu akupunkture na nervni, endokrini, kardiovaskularni i digestivni sistem.

Akupunktura zauzima posebno mesto u ublažavanju akutnih i hroničnih bolova.